T.S.Fire&Training รับจัดอบรมดับเพลิงและซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี ยินดีต้อนรับ

รับอบรมดับเพลิง ซ้อมดับเพลิง และอพยพหนีไฟ อบรมดับเพลิง ราคากันเอง รับฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้น และซ้อมอพยพหนีไฟ โดยนักดับเพลิงมืออาชีพที่ปฏิบัติหน้าที่จริงมีประสบการณ์จริง

 T.S.Fire&Training รับจัดอบรมดับเพลิงและซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี

 • อบรมดับเพลิงขั้นต้น
 • ซ้อมอพยพหนีไฟ ตามกฏหมายกำหนด ให้กับ บริษัท ห้าง ร้าน นิติบุคคล อาคารชุด อาคารสูง อาคารใหญ่ ทั่วกรุงเทพฯและปริมณฑล โดยทีมงานวิทยากรคุณภาพ บรรยายสนุก ครอบคลุมทุกเนื้อหาวิชา ราคาเป็นกันเอง

ภาพกิจกรรมฝึกอบรมดับเพลิง บางส่วน

รับอบรมดับเพลิง ซ้อมดับเพลิง และอพยพหนีไฟ อบรมดับเพลิง ราคากันเอง
รับอบรมดับเพลิง ซ้อมดับเพลิง และอพยพหนีไฟ อบรมดับเพลิง ราคากันเอง
รับอบรมดับเพลิง ซ้อมดับเพลิง และอพยพหนีไฟ อบรมดับเพลิง ราคากันเอง
รับอบรมดับเพลิง ซ้อมดับเพลิง และอพยพหนีไฟ อบรมดับเพลิง ราคากันเอง
รับอบรมดับเพลิง ซ้อมดับเพลิง และอพยพหนีไฟ อบรมดับเพลิง ราคากันเอง
รับอบรมดับเพลิง ซ้อมดับเพลิง และอพยพหนีไฟ อบรมดับเพลิง ราคากันเอง

ระยะเวลาการฝึกอบรม

ระยะเวลาอบรม 1 วัน อย่างน้อย 6 ชั่วโมง ( ภาคทฤษฎี 3 ชั่วโมง ภาคปฏิบัติ 3 ชั่วโมง )

หัวข้อการอบรม ( ภาคทฤษฏี )

 • ทฤษฏีการเกิดเพลิงไหม้
 • การแบ่งประเภทของไฟ
 • จิตวิทยาเมื่อเกิดอัคคีภัย
 • แผนการป้องกันและระงับอัคคีภัย
 • การป้องกันแหล่งกำเนิดการติดไฟ
 • วิธีการดับเพลิงประเภทต่างๆ
 • เครื่องมือดับเพลิงชนิดต่างๆ
 • วิธีการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่ใช้ในการดับเพลิง
 • การจัดระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย และการประยุกต์ใช้ระบบและอุปกรณ์ที่มีอยู่ในสถานประกอบการ
 • การปฐมพยาบาลเบื้องต้น

หัวข้อการอบรม ( ภาคปฏิบัติ )

 • ฝึกการใช้เครื่องดับเพลิงแบบน้ำอัดแรงดัน
 • ฝึกการใช้เครื่องดับเพลิงแลลผงเคมีแห้ง
 • ฝึกการใช้เครื่องดับเพลิงแบบ Co 2
 • ฝึกการใช้เครื่องดับเพลิงแบบน้ำผสมโฟม
 • การใช้สายฉีดน้ำดับเพลิงและหัวฉีด (กรณีที่บริษัทมีระบบดับเพลิงในอาคาร)
 • ฝึกการดับเพลิงที่เกิดจากเชื้อเพลิงประเภท น้ำมัน แก๊ส และฝึกดับเพลิงที่ไหม้น้ำมันพืชในกะทะ
 • การปฐมพยาบาลเบื้องต้น
 • การเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย
 • การอพยพหนีไฟ

อบรมแล้วออกใบรับรองผ่านการอบรมถูกต้องตามกฏหมาย ภายใน 15 วัน

ติดต่อสอบถาม

เบอร์โทร :
E-mail : [email protected] –
Line :


การอบรมกับเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเจ้าของพื้นที่ ก็ดีได้ความรู้และประสบการณ์จริง และเมื่อเกิดเหตุจะได้มีความคุ้นเคยประสานกันทำการดับเพลิงร่วมกันได้ เจ้าหน้าที่ดับเพลิงสามารถรู้ตำแหน่งห้องและระบบต่างๆ ภายในอาคาร ทำให้เข้าที่ต้นเพลิงและระงับเหตุได้ทันถ่วงที แต่ข้อเสีย เจ้าหน้าที่จะไม่ได้เข้าเวรระวังภัยในพื้นที่ ระหว่างทำการสอนอยู่ อาจจะต้องขอตัวไปดับไฟจริงๆๆ ที่มีขึ้นได้ตลอดเวลา แต่สำหรับชุมชนต่างๆๆ ทางผู้ใหญ่จะมีนโยบายให้เข้าไปสอนในชุมชนให้มีความรู้ในการดับไฟเบื้องต้น เรายินดีให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการ ซ้อมดับเพลิง และ อบรมดับเพลิง ติดต่อขอคำปรึกษาได้เลยที่ คุณ – เบอร์โทร : –

อบรมดับเพลิง | ดับเพลิง | อบรมดับเพลิงราคาถูก | อบรม | รับงานอบรมดับเพลิงบริษัท